Nieuwsberichten

node.tpl.php

 
node.tpl.php

 
node.tpl.php

 
node.tpl.php

COMET: oproep aan ziekenhuizen

woensdag, 08/04/2020

Erasmus MC is in samenwerking met Digitalis Rx een onderzoek gestart naar de invloed van medicatie op het klinisch verloop van COVID-19. Met behulp van Clinical Rules worden data van patiënten in Europese ziekenhuizen geanalyseerd. Oproep aan alle ziekenhuizen: doe mee aan dit onderzoek!

node.tpl.php

Clinical Rules in tijden van COVID-19

vrijdag, 20/03/2020

Digitalis Rx heeft maatregelen getroffen om de risico’s van verspreiding van het coronavirus te beperken door alle medewerkers zoveel mogelijk vanuit huis te laten werken. Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de service richting onze klanten, huisartsenpraktijken, huisartsenposten, zorggroepen, medisch specialisten en (ziekenhuis)apothekers op hetzelfde peil blijft.

node.tpl.php

2020!

woensdag, 18/12/2019

Digitalis wenst u een gezond en succesvol 2020!
Digitalis wishes you a healthy and successful 2020!

node.tpl.php

 
node.tpl.php

ZonMw project: de CRE-OPT studie

donderdag, 30/08/2018

Mensen die veel verschillende medicijnen gebruiken, ervaren dat vaak als een last. Daardoor zijn ze minder tevreden over hun behandeling, nemen ze hun medicatie minder goed in en hebben ze slechtere gezondheidsuitkomsten. In de CRE-OPT studie komen medicatiebeoordeling en de prioriteiten die een patiënt stelt, samen.

node.tpl.php

 
node.tpl.php

Zuyderland symposium: Medicatie per persoon

donderdag, 28/06/2018

Zuyderland MC organiseert het wetenschappelijke symposium ‘From ‘one-size-fits-all’ to personalised medicine’. ‘Personalised Medicine’ vraagt om een andere kijk op ziekten, patiënten en data. Daarbij ligt het accent niet op de grootste gemene deler, maar juist op de verschillen tussen patiënten. Een concreet voorbeeld van ‘Personalised Medicine’ binnen Zuyderland is de inzet van Clinical Rules als Clinical Decision Support System. Hugo van der Kuy wijdt een sessie aan ‘CHECkUP: een CDSS om heropnames te reduceren’.