U bent hier

Wat is Clinical Rules Engine?

node.tpl.php

Wetenschappelijke inzichten en studies (zoals HARM en farmacokinetische analyses) worden met hulp van zorgverleners geredigeerd en vertaald naar bruikbare beslisregels voor de praktijk. Een dergelijke, belangrijke bron is momenteel het SCREEN project dat in samenwerking met de afdeling Klinische Farmacie van Zuyderland (Sittard-Geleen) wordt uitgevoerd. Een andere bron vormen de Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB) van de G-standaard van Z-index bv. Al deze beslisregels worden als Clinical-Rules-protocollen technisch vertaald en inclusief bronvermelding centraal beheerd op de zogenaamde Clinical Rules Engine (CRE).

Praktijkondersteuning

De Clinical Rules Engine (CRE) bevindt zich op een server die in staat is om geanonimiseerde sets van patiëntgegevens te analyseren. De CRE slaat geen patiëntdossiers op. De relevante protocollen worden door de CRE geactiveerd en automatisch geïnterpreteerd. Deze Clinical-Rules-protocollen zorgen voor praktijkondersteuning door het persoonlijk risicoprofiel van iedere patiënt erin op te nemen. Dit is bijvoorbeeld zinvol bij medicatiedosering in relatie tot de nierfunctie, electrolyten bij hartmedicatie en keuze van het type antistolling bij hartritmestoornissen op basis van het risicoprofiel van de patiënt (CHADS2). De datasamenstellers en de gebruikers op de werkvloer kunnen overigens het beste de praktijkwaarde van de regels bepalen. Eventueel kunnen zij op basis van ervaringen tijdens toepassing suggesties bieden om het systeem te optimaliseren. Op die manier wordt de structuur van de Clinical-Rules-protocollen die medicatie-optimalisatie garanderen, deels vanuit de praktijk zelf vormgegeven.