Zuyderland symposium: Medicatie per persoon

node.tpl.php

donderdag, 28/06/2018 onder Nieuwsberichten

Zuyderland MC organiseert het wetenschappelijke symposium ‘From ‘one-size-fits-all’ to personalised medicine’. ‘Personalised Medicine’ vraagt om een andere kijk op ziekten, patiënten en data. Daarbij ligt het accent niet op de grootste gemene deler, maar juist op de verschillen tussen patiënten:
'Het ideaalbeeld van Personalised Medicine is de juiste en voldoende zorg voor elke individuele patiënt. Die continu van betrouwbare informatie kan worden voorzien over de eigen gezondheid om vervolgens weloverwogen keuzes te kunnen maken uit zoveel mogelijk effectieve en betaalbare interventies. Interventies met een optimaal resultaat, een minimum aan bijwerkingen, tegen minimale kosten, aansluitend bij de leef- en denkwereld van de patiënt, zo dicht mogelijk bij huis.'

CHECkUP

Het symposium biedt lezingen, parallelle en plenaire sessies waar jonge wetenschappers hun onderzoeksresultaten presenteren. Tijdens de parallelsessies zijn er 4 sessies met concrete voorbeelden van ‘Personalised Medicine’ binnen Zuyderland. Eén daarvan is gewijd aan de inzet van het Clinical Decision Support System (CDSS) waar Clinical Rules een goed voorbeeld van is: ‘CHECKUP: een CDSS om heropnames te reduceren’. Spreker is Hugo van der Kuy, afdelingshoofd apotheek, Erasmus MC. Heropnames zijn een maat voor de kwaliteit van de geleverde zorg. Een deel van deze heropnames worden (mede) veroorzaakt door medicatie. Door wekelijkse begeleiding met behulp van een Clinical Decision Support System (CDSS) van patiënten met een verhoogd risico wordt getracht het aantal heropnames terug te brengen.

9e Wetenschappelijk symposium ‘From ‘one-size-fits-all’ to personalised medicine’, 15.30-21.00 uur. Locatie: Zuyderland Medisch Centrum, Sittard-Geleen, Auditorium Zorgboulevard etage 2, Dr. H. van der Hoffplein 1, 6162 BG Sittard-Geleen. Zie voor meer informatie: Zuyderland Werken en Leren
Nieuwstags: