node.tpl.php

 
  	
node.tpl.php

 
  	
node.tpl.php

ZonMw project: de CRE-OPT studie

donderdag, 30/08/2018

Mensen die veel verschillende medicijnen gebruiken, ervaren dat vaak als een last. Daardoor zijn ze minder tevreden over hun behandeling, nemen ze hun medicatie minder goed in en hebben ze slechtere gezondheidsuitkomsten. In de CRE-OPT studie komen medicatiebeoordeling en de prioriteiten die een patiënt stelt, samen.

node.tpl.php

 
  	
node.tpl.php

Zuyderland symposium: Medicatie per persoon

donderdag, 28/06/2018

Zuyderland MC organiseert het wetenschappelijke symposium ‘From ‘one-size-fits-all’ to personalised medicine’. ‘Personalised Medicine’ vraagt om een andere kijk op ziekten, patiënten en data. Daarbij ligt het accent niet op de grootste gemene deler, maar juist op de verschillen tussen patiënten. Een concreet voorbeeld van ‘Personalised Medicine’ binnen Zuyderland is de inzet van Clinical Rules als Clinical Decision Support System. Hugo van der Kuy wijdt een sessie aan ‘CHECkUP: een CDSS om heropnames te reduceren’.